ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používání služeb a/nebo obsahu těchto webových stránek představuje vyjádření souhlasu s podmínkami obsaženými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách prohlížení a váš závazek je dodržovat.

 

I. Obecné informace o společnosti

 

Bodegas Williams & Humbert, S.A.U. – C.I.F.: A11606779

Zapsáno v obchodním rejstříku v Cádizu ve svazku 798, list 112, strana CA-5855 Sídlo: Ctra. Nacional IV km 647 Jerez de la Frontera, (Cádiz, Španělsko)

Kontaktní telefon: +34 956.35.34.00

Kontaktní e-mail: [email protected]_addref

Doménové jméno www.williams-humbert.com je vlastnictvím společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U.

 

II. Ochrana osobních údajů.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webové stránky

www.rondosmaderas.com

Vlastník webových stránek

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA

Správce údajů

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA, dále jen „společnost“

Účel

Správa, zpracování a řešení dotazů zadaných prostřednictvím webových stránek.

Oprávnění

Souhlas udělený uživatelem

Zákonná věková hranice pro udělení souhlasu

Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že je starší 18 let, a má tedy potřebnou právní způsobilost k udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Příjemci

Údaje se budou předávat třetím stranám za účelem plnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V žádném případě se nebudou údaje předávat třetím stranám pro jiné účely než uvedené v tomto dokumentu.

Práva

Přístup k údajům, jejich oprava a výmaz, jakož i další práva, jak je vysvětleno v doplňujících informacích.

Další informace

Další a podrobné informace o ochraně údajů naleznete zde

 

III. Nezletilí:

 

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. informuje, že se nesmí registrovat nezletilé osoby mladší 18 let, a tudíž není povolena ani jejich účast na propagačních akcích naší společnosti týkajících se jejích služeb a produktů.

 

IV. Důvěrnost a bezpečnost

 

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů s naprostou důvěrností a přijímat nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, která zaručují bezpečnost osobních údajů a brání jejich změně, ztrátě, neoprávněnému zpracování a/nebo přístupu k nim, s ohledem na stav technologie, povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou vystaveny. Uživatel ručí za pravost všech údajů poskytnutých společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. a zavazuje se tyto údaje vždy aktualizovat tak, aby odpovídaly jeho skutečné situaci. Uživatel nese výhradní odpovědnost za jakákoli nepravdivá nebo nepřesná tvrzení, jakož i za případné škody tímto způsobené společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. či třetím osobám.

 

V. Sociální sítě

 

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. se může prezentovat na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Twitter, prostřednictvím vytvořených sociálních profilů společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. Zpracování údajů uživatelů, kteří začnou sledovat oficiální profily společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U., upravují:

 1. Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání, které jsou výslovně uvedeny v profilu vytvořeném společností BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U.

 2. Podmínky uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a Podmínkách navigace a

 3. Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání stanovené samotnými sociálními sítěmi. V případě rozporu se prioritně uplatní specifická pravidla stanovená na oficiálním profilu společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U., a nejsou-li stanovena, tyto podmínky.

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. bude zpracovávat údaje uživatelů, kteří se stanou sledujícími nebo fanoušky některého z jejích profilů, za účelem jejich správné správy, seznámení se s jejich názory a/nebo komentáři, jakož i za účelem jejich informování a umožnění účasti na různých soutěžích, propagačních akcích a/nebo událostech pořádaných společností. Tím, že se uživatel stane fanouškem nebo sledujícím profilu, vyjadřuje souhlas se zpracováním údajů v prostředí sociální sítě v souladu se zásadami ochrany osobních údajů v ní stanovenými a s přístupem společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. k údajům obsaženým v seznamu fanoušků nebo sledujících za výše uvedených podmínek.

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. může ze svého profilu odstranit veškeré informace, které jsou v rozporu s pravidly stanovenými ve všeobecných podmínkách používání sociální sítě, jakož i s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů a Podmínek navigace. Uživatel může kdykoli uplatnit svá práva na přístup, opravu, odstranění a námitku způsobem popsaným v oddíle II o ochraně údajů a zasílání obchodních sdělení. V každém případě může uživatel přestat sledovat oficiální stránku na určité sociální síti, a to postupem uvedeným v podmínkách používání sociální sítě, aniž by společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. mohla do tohoto procesu zasáhnout. Rovněž je třeba upozornit, že jakákoli změna nebo oprava údajů uživatele na sociální síti musí být provedena prostřednictvím konfigurace uživatele, přičemž společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. ji nemůže provést. V případě jakýchkoli dotazů ke zpracování údajů sledujících oficiální profily společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. na sociálních sítích se uživatel může obrátit na následující e-mailovou adresu: [email protected]

 

VI. Využívání služeb a obsahu

 

Uživatel se zavazuje využívat služby a informace na webových stránkách společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. správným a zákonným způsobem. Obdobně i v případě služeb, které mohou být nabízeny na webových stránkách nebo sociálních profilech společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U., se uživatel zavazuje nezveřejňovat, nesdělovat, nešířit, nekomunikovat ani nedistribuovat žádný typ materiálu a/nebo obecně informace či názory, jejichž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, má hanlivý nebo pornografický charakter, nebo který by mohl poškozovat dobré jméno a pověst společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. nebo práva třetích stran, nebo by obecně mohl zasáhnout cítění ostatních návštěvníků nebo uživatelů. Rovněž je zakázáno využívat webové stránky, sociální profily, fóra atd. k výdělečným účelům nebo obecně na úkor nebo v neprospěch společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. (například přesměrování návštěvnosti na jiný web). Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití webových stránek ze strany uživatele, ať už jde o informace nebo služby na nich obsažené, a vyhrazuje si právo na okamžitou změnu nebo případné stažení uvedeného obsahu nebo informací, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. si rovněž vyhrazuje právo změnit, pozastavit, zrušit nebo omezit obsah webových stránek, odkazy nebo informace získané jejich prostřednictvím, a to bez předchozího upozornění.

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U., její vedení a/nebo zástupci a zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty, nároky nebo výdaje jakéhokoli druhu, ať už přímo nebo nepřímo vzniklé v důsledku používání a/nebo šíření těchto webových stránek nebo informací získaných nebo zpřístupněných jejich prostřednictvím, nebo v důsledku počítačových virů, provozních poruch nebo výpadků služby či přenosu nebo selhání spojení při používání těchto webových stránek, ať už přímým připojením nebo prostřednictvím odkazu či jiným způsobem, přičemž pro všechny právní účely to představuje pro všechny uživatele varování, že tyto možnosti a události mohou nastat.

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. nenese žádnou odpovědnost za webové stránky jiné než vlastní, na které lze vstoupit prostřednictvím odkazů nebo za jakýkoli obsah zpřístupněný třetími stranami.

Společnost BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. nedoporučuje ani neručí za žádné informace získané prostřednictvím odkazu, ani neodpovídá za žádné ztráty, nároky nebo škody vzniklé v důsledku použití nebo zneužití odkazu nebo informací získaných jeho prostřednictvím, včetně jiných odkazů nebo webových stránek, výpadku služby nebo přístupu nebo pokusu o použití nebo zneužití odkazu.

 

VII. Odkazy

 

Je zakázáno vytvářet odkazy nebo zveřejňovat obsah z jakékoli adresy URL na webové stránky společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.U. www.williams-humbert.com bez předchozího písemného souhlasu.

 

II. Ochrana osobních údajů.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webové stránky

www.rondosmaderas.com

Vlastník webových stránek

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA

Správce údajů

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA, dále jen „společnost“

Účel

Správa, zpracování a řešení dotazů zadaných prostřednictvím webových stránek

Oprávnění

Souhlas udělený uživatelem

Zákonná věková hranice pro udělení souhlasu

Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že je starší 18 let, a má tedy potřebnou právní způsobilost k udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Příjemci

Údaje se budou předávat třetím stranám za účelem plnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V žádném případě se nebudou údaje předávat třetím stranám pro jiné účely než uvedené v tomto dokumentu.

Práva

Přístup k údajům, jejich oprava a výmaz, jakož i další práva, jak je vysvětleno v doplňujících informacích.

Další informace

Další a podrobné informace o ochraně údajů naleznete zde

 

DALŠÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  1. – Kdo je vlastníkem těchto webových stránek?

Identita

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA s

CIF A11606779

Registrační údaje

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Cádizu, svazek 798, list 112, strana CA-5855

Poštovní adresa

Ctra. Nacional IV, Km 647 – 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz, Španělsko)

Telefon

956353400 – 956353401

E-mail

[email protected]

  1. – Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Identita

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA s

CIF A11606779

Registrační údaje

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Cádizu, svazek 798, list 112, strana CA-5855

Poštovní adresa

Ctra. Nacional IV, Km 647 – 11408 Jerez de la Frontera (Cádiz, Španělsko)

Telefon

956353400 – 956353401

E-mail

[email protected]

  1. – Za jakým účelem budeme vaše osobní údaje zpracovávat a jak dlouho je budeme uchovávat?

Společnost bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro konkrétní, explicitní a legitimní účely a nebude je zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Účely

Doba uchovávání

Účel 1: pro všechny uživatele

Správa, zpracování a řešení dotazů zadaných prostřednictvím webových stránek

Údaje budou odstraněny po splnění účelu, pro který byly shromážděny

  1. – Jaký je důvod ke zpracování vašich osobních údajů?

Právním základem ke zpracování vašich údajů je souhlas, který nám udělíte zaškrtnutím políčka, v němž vyjadřujete souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

  1. – Kterým příjemcům se budou vaše údaje předávat?

Nepočítá se s žádným předáváním údajů.

  1. – Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

Každý má právo na potvrzení, zda společnost zpracovává osobní údaje, které se jej týkají.

Konkrétně můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na poštovní nebo e-mailové adrese uvedené v tomto dokumentu za účelem uplatnění následujících práv:

 • Právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů.
 • Právo na jejich opravu nebo výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.

Formuláře potřebné k uplatnění těchto práv si můžete vyžádat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v tomto dokumentu.

Vzhledem k vysoce osobní povaze výkonu kteréhokoli z těchto práv je třeba k žádosti přiložit kopii průkazu totožnosti nebo obdobný podpůrný dokument.

Chcete-li získat další informace o svých právech nebo podat stížnost, a to zejména v případě neuspokojivého uplatnění svých práv, můžete se obrátit na španělskou agenturu pro ochranu osobních údajů, přičemž veškeré potřebné informace získáte na internetových stránkách www.agpd.es